09-06-2016

 

 In het onderzoeksrapport "Werelden van Verschil" dat het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar uitbracht, worden onder andere gesprekken weergegeven met 120 jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Daaruit blijkt een breed gevoel van uitsluiting, er niet of onvoldoende bij horen en apart worden behandeld vanwege herkomst en geloof ( https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Werelde... ). Ook als men hier geboren en getogen is, voelen velen zich niet als volwaardig burger van Nederland. Met als gevolg een toenemend gevoel van polarisatie onder alle bevolkingsgroepen.

Hoogleraar Integratie en Migratie en onderzoeker bij het SCP Jaco Dagevos betoogt vandaag in een opinieartikel in de Volkskrant dat de geschetste situatie verontrustend is want "gesloten werelden" leiden tot gesloten wereldbeelden. Daarom zijn juist nu, meer dan ooit, verbindingen tussen bevolkingsgroepen nodig. Dagevos stelt dat het een vorm van emancipatie is als mondige jongeren uit migrantengroepen zich actiever gaan roeren in de discussie over de samenleving. Ook als die debatten gaan "schuren" want het gaat over zaken van algemeen belang.

realisatie solide