21-12-2020

Ons land staat in het buitenland bekend als een relatief tolerant land. Toch ervaart meer dan 50% van de hier levende moslims regelmatig discriminatie. Voor christenen is dat 21% en niet-, of anderszins gelovigen 25%. Ook veel Joodse burgers ervaren toenemend racisme. Al die percentages zijn veel te hoog wanneer we een inclusieve samenleving nastreven.

Lees op onderstaande link van het Kennisplatform Integratie en Samenleving hoe andere Europese landen omgaan met bijvoorbeeld moslimdiscriminatie: https://www.kis.nl/artikel/moslimdiscriminatie-wat-er-bekend-over-de-aan...

 

realisatie solide