05-08-2021

Dat meldt het publieke magazine voor overheidsbestuurders Binnenlands Bestuur. De vertrouwenskloof daalt bij burgers met een niet- westerse migratieachtergrond naarmate men langer in ons land woont. Bij niet-westerse migranten tot vijf jaar verblijf begint hun vertrouwen in ambtenaren relatief hoog bij 58 procent. Bij de groep die 40 jaar of langer in Nederland woont, ligt het vertrouwen met 43 procent zelfs lager dan bij de 'Nederlandse' groep dat 45 procent is. Al met al geen beste cijfers voor beide groepen Nederlandse burgers.

realisatie solide