20-01-2021

De meeste mensen staan er niet bij stil dat inmiddels al bijna een kwart van alle Nederlanders een migratieachtergrond heeft. Dat cijfer ligt voor de gemeente Maastricht op meer dan 33%. Voor heel Nederkand hebben we het dan over ongeveer 4 miljoen burgers. Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). Voor zo`n 40% is dat een westerse en zo`n 60% is dat een niet-westerse migratieachtergrond. Inmiddels behoort 46% tot de groep die in Nederland is geboren. De herkomstlanden zijn heel divers, en de migranten zijn hier al heel lang of soms nog maar kort. De voorspelling is dat hun aantal in de komende jaren nog verder zal toenemen tot rond de 30% in 2050. Landelijke en lokale overheden maar ook bedrijven en instellingen ontkomen dan ook niet aan duidelijke beleidsplanning ten aanzien van diversiteit en inclusie, iets waar de adviescommissie CIMM continu op wijst.

Meer data en informatie vindt u op:  https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/ho...

realisatie solide