11-07-2016

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft kortgeleden bekend gemaakt dat, alhoewel de totale werkloosheid onder jongeren van 15-25 jaar sinds 2013 is gedaald, die onder allochtone jongeren nog steeds ruim twee keer zo hoog is dan onder autochtone jongeren, respectievelijk 22% en 9%.

Meer hierover op: w.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Jeugdwerkloosheid 

realisatie solide