24-07-2021

Uit nieuw onderzoek blijkt dat achterstand van kinderen van armere ouders al begint in de vroegste levensjaren. Verschillen in gewicht, taalvaardigheid en de mate waarin kinderen direct of indirect te maken krijgen met diverse psychische en sociale problemen tonen aan dat de kloof tussen arm en rijk al veel vroeger begint dan eerder gedacht. Zo hebben baby`s van ouders met een laag inkomen een relatief hoger gewicht, onder andere veroorzaakt door slechtere voeding.

Onderzoekers van de Erasmus School van Economics die al eerder geografische kansenongelijkheid in kaart hebben gebracht                              (Kansenkaart.nl) hebben nu specifiek gekeken naar jonge kinderen. Uit hun studie blijkt duidelijk hoe ongelijkheid al in de eerste kinderjaren ontstaat. Een ander opvallend fenomeen is dat kinderen van laagverdienende ouders meer moeite hebben om een zin van twee samenhangende woorden uit te spreken dan kinderen uit meer welstandige gezinnen. Al met al een onthutsend onderzoek waarover nog veel zal worden gesproken hoe dit te veranderen.  

realisatie solide