15-09-2021

De coronacrisis legde bloot wat al langer gaande was: ruim één miljoen inwoners van kwetsbare wijken dreigen buiten de boot te vallen. Daar stapelden problemen zoals onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en overlast zich al op. En door de coronacrisis is de achterstand alleen maar verder opgelopen.

Burgemeesters van vijftien grote gemeenten luidden onlangs de noodklok. Het tij kan nog worden gekeerd als er nu wordt geïnvesteerd in het sociaal domein. Maar dat moet wel gebeuren mét de bewoners uit deze wijken. Hoe zorgen we voor een effectieve aanpak met oog voor diversiteit, zodat beleid goed aansluit bij de diverse leefwerelden van bewoners en kansengelijkheid wordt bevorderd?

Meer informatie op: https://www.kis.nl/agenda/kis-jaarbijeenkomst-2021?utm_campaign=KIS&utm_...

realisatie solide