22-06-2020

Op donderdag 2 juli a.s. van 5-11PM wordt de belangrijke stadsronde voor o.a. het Sociaal Domein gehouden. Dan kunnen Maastrichtse burgers hun stem laten horen ten aanzien van de aangekondigde forse bezuinigingen in het Sociaal Domein. Laat uw stem niet voorbijgaan want de gemeenteraad wil die graag horen alvorens zij in Augustus hun eindoordeel vellen.

Let wel: in verband met de coronabeperkingen dient u vooraf aan te geven of hoe u uw stem wilt laten horen: fysiek (beperkt mogelijk), per e-mail vooraf of digitaal tijdens de stadsronde. Meer informatie hierover vindt op de gemeentelijke website.

Een van de bezuinigingsvoorstellen betreft het opheffen van de drie adviesraden: de adviescommissie Senioren, de Jongerenraad en de adviescommissie CIMM (Integratie en Mondialisering Maastricht, kortweg Diversiteit Maastricht). Als u de argumenten wilt lezen waarom wij tegen opheffing zijn, vraag dan een copie aan van onze brieven aan het College van B&W met daarin alle argumenten. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.    

realisatie solide