31-03-2021

Onze volksvertegenwoordiging in het parlement zou eigenlijk een redelijke afspiegeling moeten zijn van de Nederlandse samenleving zodat de verschillende burgers zich kunnen herkennen en besluitvorming rechtvaardiger kan verlopen. Dat is echter tot nu toe niet het geval geweest. Kamerleden waren voornamelijk "witte", hoogopgeleide mannen uit de randstad. Maar daar komt langzamerhand toch wat verandering in met de beediging van een nieuwe groep kamerleden na de recente verkiezingen. Zo neemt nu ook een hoofddoekdragende moslima zitting in het parlement, zijn er maar liefst vier vrouwelijke fractievoorzitters waarvan een met een zwart kleurtje, is ook het aantal vrouwelijke parlementsleden opnieuw toegenomen en zijn er inmiddels 22 parlementariers met een migratieachtergrond. Dat geeft de burger moed dat verandering plaats vindt, ook al gaat het wel heel langzaam.    

realisatie solide