28-05-2020

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat relatief meer mensen met een migratieachtergrond overlijden aan het Corona virus. Redenen zijn onder andere armoede, taalachterstand, grotere gezinnen of moeilijk bespreekbare taboes. Daarom is juist nu in deze Coronatijd meer samenwerking nodig tussen gemeenten en migrantenorganisaties. Lee meer hierover op:

https://www.movisie.nl/artikel/migrantenorganisaties-werk-juist-nu-coron...

realisatie solide