25-09-2020

In december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een vrouwenquotum. Dit betekent dat het kabinet het advies hierover van de Sociaal-Economische Raad (SER) moet uitvoeren. In dat advies staat dat de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland voor minimaal 30% uit vrouwen zullen moeten bestaan. Om de wet definitief aan te passen is nu is de Eerste Kamer aan zet en algemeen wordt verwacht dat er per 1 januari 2021 een verplicht vrouwenquotum wordt ingevoerd.

Vanaf 2105 bestaat er al een arbeidsquotumregeling van 5% voor mensen met een beperking in bedrijven met meer dan 25 werknemers. Langzamerhand komt steeds meer de vraag of er ook een quotumregeling moet komen voor andere groepen in de waaier van diversiteit zoals voor mensen met een migratieachtergrond. Temeer daar uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond vaker dan gemiddeld gediscrimineerd worden bij het vinden van een baan.  Zo heeft bijvoorbeeld de adviescommissie CIMM van de gemeente Maastricht nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag welk percentage van het ambtenarenapparaat burgers zijn met een migratieachtergrond want alleen als er een uitgangspunt is vastgesteld kunnen er doelen worden gesteld. Per slot van rekening heeft voormalig wethouder de Graaf van de gemeente Maastricht niet voor niets het Charter Diversiteit getekend.

Lees meer over dit onderwerp in het volgende artikel van het Kennisplatform Integratie en Samenleving:

https://www.kis.nl/artikel/invoering-quota-op-de-arbeidsmarkt-haalbaar?u...

realisatie solide