27-05-2020

Een interessant essay in De Groene Amsterdammer van deze week  over de Islam in Nederland dat positiever is dan gedacht. Lees meer op:  https://www.groene.nl/artikel/gaat-het-nog-wat-worden?utm_source=De+Groe...

realisatie solide