05-12-2018

Diversiteit beslaat een groot scala aan varieteiten, hoe kun je daar de juiste weg in vinden en hoe kun je omgaan met al die verschillen? Het Kennisplatform Integratie en Samenleving heeft daarvoor een e-learningmodule ontwikkeld die voor iedereen geschikt is maar met name  voor professionals in het sociaal domein. Lees meer hierover op:  https://www.kis.nl/artikel/nieuw-e-learning-intercultureel-vakmanschap?u...

realisatie solide