29-04-2021

Onderzoekers van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) zochten uit of institutioneel racisme ook in ons land speelt. En zo ja, hoe dat effectief bestreden kan worden. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/publicatie/kis-publicatie-institutioneel-racisme-...

en op https://www.kis.nl/artikel/deelnemers-gezocht-voor-onderzoek-naar-onbedo...

 

realisatie solide