13-07-2020

Op 6 juli j.l. heeft de adviescommissie CIMM een ongevraagd advies uitgebracht aan het College van B&W van Maastricht m.b.t. het racismedebat naar aanleiding van de demonstratiesĀ  over "Black Lives Matter" die overal in ons land en wereldwijd worden gehouden. DeĀ  CIMM is van mening dat, gerelateerd daaraan, niet meer voorbij kan worden gegaan aan de Hollandse folklore rondom het Sinterklaasfeest met zogenaamde "Zwarte" Pieten. Ons land en ook Maastricht is in de afgelopen decennia namelijk sterk gemulticulturaliseerd waardoor het gepast is om rekening te houden met verschillende culturele gevoeligheden die er leven in de samenleving. In het advies wordt het College dan ook gevraagd om over te gaan tot het afschaffen van "zwarte" pieten tijdens de komende Sinterklaas intocht in 2020. Als u het volledige advies wilt ontvangen, sturen we dat op verzoek graag toe.

realisatie solide