De Adviescommisie CIMM heeft diverse contacten op verschillende gebieden ten aanzien van culturele diversiteit, zowel binnen als buiten Maastricht. Daarnaast putten we uit verschillende bronnen van informatie. Hieronder vindt U een overzicht daarvan:

Maastricht

- Over leven, wonen en werken in Maastricht: www.thuisinmaastricht.nl

- Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht: http://www.adviesseniorenmaastricht.nl/

- Adviescommissie Jongerenraad Maastricht: http://www.jongr.nl/

- Adviescommissie Sociaal Domein Maastricht:  http://www.asd-maastricht.nl/

- http://www.mondiaalmaastricht.nl/

- Stichting Vluchtelingenwerk Maastricht:  http://www.vluchtelingenwerk.nl/limburg/locaties-adressen/vluchtelingenw...

- Amnesty International afdeling Maastricht:  http://www.amnesty-maastricht.nl/blog/

- Studium Generale, educatie op elk gebied (ook in het Engels): http://www.sg.unimaas.nl/

- Stichting Aman-Iman (Water brengt Leven) over ontwikkeling van Niger:  http://www.aman-iman.nl/

- Inburgeringscursus in Maastricht: http://www.inburgeringscursus.net/inburgeringscursus-maastricht.html

- Vrouwengezondheidscentrum Maastricht: http://www.vrouwengezondheidscentrum.nu/

- Verspreiding kennis van Italiaanse taal: http://www.dante-maastricht.nl/

- Unicef Maastricht: http://regionaal.unicef.nl/maastricht-en-mergelland/

- Stedenband Maastricht-Rama/ Zuid Amerika: http://www.rama.nl/

- Comitee Maastricht- Niou/Burkino Faso:  http://maastrichtniou.webklik.nl/page/homepage

- Het platform voor debat, verbinding en verbeelding in Maastricht: http://debatcentrumsphinx.nl/organisatie/over-sphinx/

- Armeens Apostolische Kerk Surp Karapet in Maastricht: http://www.armeensekerkmaastricht.nl/nederlands/

- Marokkaanse moskee El-Fath in Maastricht, Sint Lucassingel 70

- Turkse moskee Tevhit in Maastricht, Weustenraadstraat 24

- Joodse gemeente  N.I.H.S. Limburg, Capucijnengang 2, Maastricht:  http://www.joodsmaastricht.nl/index.php/nl/

- Molukse Gemeenschap in Maastricht: http://moetiaramaloekoe.com/

- NovaCurae Interculturele Hulpverlening op velerlei gebied/ van ziekte tot relatieproblemen: www.novacurae.nl

- Sociaal Teams Maastricht

- Stichting LefTeam, www.lefteam.nl

 

(Zuid)Limburg

- Trajekt, de grootste vrijwilligersorganisatie in Zuid Limburg op het gebied van sociaal domein: http://www.trajekt.nl/

- Ondersteuning bij terugkeer of inburgering: http://www.stichtingwereldwijd.nl/

- Stichting Meer Kleur en Kwaliteit voor migranten- en vluchtelingenvrouwen: http://www.smkk.nl

- Vluchtelingenwerk Limburg: http://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland

- Algemene Chinese Vereniging Limburg:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_Chinese_Vereniging_%28Limburg%29  en  https://www.facebook.com/stichtingchinezen.middenlimburg

- Anti-Discriminatie Voorziening Limburg:  http://www.advlimburg.nl/

- Information about expats who study and/or work in Limburg: http://www.hollandexpatcenter.com/

- Provinciaal Platform voor Diversiteit: www.ppdlimburg.nl

- Kenniscentrum Vrouwenzaken: https://www.famnetwerk.nl/bestuur-en-medewerkers

- Slachtofferhulp Nederland/Limburg: https://www.slachtofferhulp.nl

- Burgerkracht Limburg: www.burgerkrachtlimburg.nl

 

 Nederland

- Centraal Buro voor de Statistiek: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/46/jaarrapport-integratie-2020

- Commissie Gelijke Behandeling: www.cgb.nl

- Mensenrechtenorganisatie Amnesty International: https://www.amnesty.nl/maak-kennis-met-mensenrechten

- Doe de inburgeringstest zelf: http://educatie.ntr.nl/nationaleinburgeringtest/

- Anti-discriminatie informatie: http://www.art1.nl/

- Samenwerkende Moslim Hulp Organisaties: http://www.smho.org/

- Kennisplatform Integratie en Samenleving: www.KIS.nl

- AVCZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken Den Haag

- Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

- Kennisplatform Integratie en Samenleving: www.kis.nl 

- Kennis en Aanpak Sociale Vraagstukken: www.movisie.nl

- De Sociale Alliantie: https://www.socialealliantie.nl/

 

Europa

- Culturele integratie in Europa: https://ec.europa.eu/migrant-integration/

 

Internationaal

- VN organisatie UNESCO over culturele integratie als motor voor ontwikkeling: http://www.unesco-vlaanderen.be/media/71884/unesco_cultuur_als_motor_voo...

 

Algemeen

-Over de Code Culturele Diversiteit:  http://codeculturelediversiteit.com/de-code/

 

Aanbevolen literatuur

-Hofstede, Geert: Allemaal Andersdenkenden: Omgaan met Cultuurverschillen

 

realisatie solide