20-12-2020

In deze nare coronatijden is eenzaamheid een steeds groter probleem aan het worden en dat geldt natuurlijk voor elke burger, onafhankelijk met welke achtergrond ook. Maar een groep die er meer dan gemiddeld uitspringt is die met een migratieachtergrond. Ze hebben vaak niet alle familie dichtbij om op terug te vallen, zijn vaak meer actief op religieus gebeid maar kunnen niet naar de moskee of ander gebedshuis en, vooral de ouderen, spreken de taal minder goed om alles op de media te volgen wat er gebeurt.  Lees meer op:  https://www.movisie.nl/artikel/heb-oog-diversiteit-verouderingsproces?ut...

realisatie solide