25-03-2021

Iedere gemeente in ons land is verplicht om regelmatig ervaringsonderzoeken uit te voeren met als oogpunt om te monitoren hoe bestaande en nieuwe clienten de toegang tot WMO ondersteuning hebben ervaren. Dat gebeurde tot voor kort volgens een strakke procedure maar sinds dit jaar krijgen gemeenten meer vrijheid om dat anders aan te pakken, van voornamelijk kwantitatief naar meer kwalitatief. Van belang is daarbij ook hoe diversiteit een rol kan spelen in het onderzoek want iedere burger heeft zo zijn of haar eigen specifieke noden en eigenschappen. Lees meer op:  https://www.movisie.nl/artikel/meer-vrijheid-gemeenten-uitvoering-client...

realisatie solide