12-11-2020

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat uit onderzoek blijkt dat zo`n 10% van alle stagiares met een migratieachtergrond last heeft van discriminatie. Of om een stageplek te vinden of tijdens de stageperiode. Dat geldt met name voor studenten met een Marokkaanse achtergrond. Daarom start de overheid een nieuwe bewustwordingscampagne onder de naam #Kiesmij. Eerdere maatregelen ter voorkoming van discriminatie voor studenten betreffen een meldpunt en trainingen bij bedrijven door het Ministerie van Onderwijs. 

realisatie solide