08-11-2020

Veel Nederlandse burgers met een migratieachtergrond spreken de Nederlandse taal minder goed of hebben een ander mediagebruik dan de gemiddelde autochtone Nederlander. En krijgen daardoor minder of andere informatie over te nemen coronamaatregelen. Om dat te voorkomen worden sinds kort de persconferenties vertaald in gesproken versies in acht verschillende talen, te weten Syrisch-Arabisch, Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi, Turks, Pools,  Tigrinya/Eritrees en Engels. Alles is te lezen op NPO Start.

realisatie solide