15-07-2020

Onder de bezielende leiding van ElizaMaree Power spreekt omroep RTV Maastricht ook de Maastrichtenaren aan die het Nederlands nog niet goed meester zijn zoals o.a. expats, studenten en statushouders. De internationale gemeenschap in Maastricht is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid. Weinigen weten bijvoorbeeld dat de Universiteit van Maastricht de meest internationale universiteit van ons land is qua studenten. Maar ook het aantal kenniswerkers en arbeidsmigranten is fors gestegen. ElizaMaree en met haar vele andere vrijwilligers doen hun uiterste best om al die nieuwe Maastrichtse burgers uit alle delen van de wereld van informatie te voorzien over wat er allemaal gebeurt in onze mooie stad. De vele Engelse berichten hebben inmiddels hun meerwaarde wel bewezen. Daarom is het moeilijk te begrijpen dat de gemeente Maastricht het budget van de omroep dreigt weg te bezuinigen waardoor er alleen nog (onvoldoende) rijkssubsidie overblijft. De raad gaat daarover beslissen in augustus na het zomerreces.  

realisatie solide