16-11-2020

Waar talloze organisaties en (ervarings)deskundigen al voor hadden gewaarschuwd, blijkt vijf jaar later toch uit te komen: het Sociaal Domein stagneert, de decentralisatiewetgeving is verre van een succes en er zijn weinig tot geen echte verbeteringen te melden. Lees meer hierover op de website van Sociaal en Cultureel Planbureau:

 https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/11/16/sociaal-domein-stagneert-vi...

realisatie solide