26-12-2020

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde onlangs haar rapport "Sociaal Domein op koers?" over verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Het antwoord is, zoals viel te verwachten, niet erg positief. Lees meer hierover op:  https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/sociaal-domein-o...

 

realisatie solide