20-07-2021

Belangenvereniging JOB (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) rapporteert dat vooral MBO studenten met een migratieachtergrond nog steeds naast een stageplek grijpen vanwege discriminatie. En als ze die stageplek wel krijgen is er vaak sprake van discriminerende opmerkingen op het werk en zelfs uitsluiting. De overheidscampagne die dat moet tegengaan komt maar moeizaam van de grond en heeft vooralsnog weinig effect. Met name de meldingsprocedure bij het officiele meldpunt kost te veel tijd en is te formeel. Deze klachten zijn niet nieuw: uit een eerder rapport van het Verweij-Jonker Instituut blijkt dat een student van bijvoorbeeld Nederlands-Marokkaanse komaf tot zeven keer vaker werd afgewezen dan een student met een Nederlandse naam. En dat probleem komt ook nog eens bovenop het grote probleem van een fors stagetekort vanwege de coronacrisis.

realisatie solide