26-07-2016

 

In het hele debat over culturele diversiteit wordt er veel te makkelijk gesproken over het begrip integratie alsof dat een afgerond, op zichzelf staand geheel is zoals een rijvaardigheidsbewijs.

Ten eerste wordt er teveel uitgegaan van een eenrichtingsverkeer terwijl een wederzijdse ontwikkeling een veel realistischer beeld geeft. Als er integratie plaatsvindt zal het deel dat opgenomen wordt door het geheel, namelijk ook dat geheel in meer of mindere mate veranderen.

Daarnaast is het zo dat alles altijd uit diverse lagen bestaat en dat geldt ook voor het proces van integratie. Het meest eenvoudige en qua tijdsduur kortste is economische integratie. De tweede fase, sociale integratie, kan een mensenleven lang duren. En de derde fase, culturele integratie, kan meerdere generaties beslaan want dat betreft namelijk iemands DNA. Een goed voorbeeld is meltingpot Amerika waar naast het Amerikaan zijn, mensen op de een of andere manier ook nog gehecht bijven aan de cultuur van hun (verre) voorouders als Native American, African American, Griek, Italiaan, Mexicaan of Ier.

Laat dezer overwegingen meespelen in je wereldbeeld over andere culturen. De uitgangspositie van elk debat over culturele diversiteit zal daarom altijd moeten zijn: respect voor elkaars unieke positie.

realisatie solide