06-07-2021

Het heeft een lange tijd en verschillende tussennamen geduurd voordat een gastarbeider een allochtoon werd genoemd en daarna iemand met een "migratieachtergrond". En ook die laatste naam staat steeds meer ter discussie. Het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) heeft een document samengesteld met richtlijnen en tips voor wat op dit moment geldt als correct en geaccepteerd taalgebruik m.b.t. diversiteit en inclusie. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/terminologie-inclusieve-communicatie?utm_medium=email

realisatie solide