02-12-2021

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een toetsingskader ontwikkeld om ethnisch profileren te voorkomen. Steeds vaker blijkt namelijk dat overheidsinstaties zoals de belastingdienst, de politie en gemeenten risicoprofielen hebben ingebouwd in hun systemen en contacten met burgers die discriminerend kunnen uitpakken. Lees meer hierover op: 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/beslisboom-om-etnisch-p...

realisatie solide