Vanwege het Corona virus zijn alle onderstaande, openbare vergaderingen van de adviescommissie CIMM tot nader order uitgesteld. De CIMM zal binnenkort beginnen met digitale vergaderingen waarvan op verzoek de verslagen op te vragen zijn.

 

Tenzij vooraf anders wordt meegedeeld, vergadert de adviescommissie CIMM in het nieuwe gemeentehuis aan het Mosae Forum, ingang Gubbelstraat. De vergaderingen zijn openbaar maar we stellen er prijs op als U zich vooraf even aanmeldt bij Gertie Stallenberg via een mail naar:  gertie.stallenberg@maastricht.nl

U bent van harte welkom op een van de onderstaande vergaderingen in het jaar 2020 (van 19.00-21.00 uur). Als u ons wilt informeren over iets dat van belang kan zijn voor de adviescommissie CIMM, neem dan even kontakt op met gertie.stallenberg@maastricht.nl

-donderdagavond 16 januari  (niet openbaar)

-maandagavond 17 februari

-maandagavond 6 april (niet doorgegaan vanwege lock down)

-maandagavond 18 mei (niet doorgegaan vanwege lock down)

-maandagavond 25 mei (eerste digitale vergadering)

-donderdagavond 11 juni (tweede digitale vergadering)

-maandagavond 13 juli (derde digitale vergadering)

Zomerreces

-maandagavond 7 september

-maandagavond 26 oktober

-november 2e Symposium Diversiteit en Inclusie Maastricht

-maandagavond 7 december

realisatie solide