Tenzij vooraf anders wordt meegedeeld, vergadert de adviescommissie CIMM in het nieuwe gemeentehuis aan het Mosae Forum, ingang Gubbelstraat. De vergaderingen zijn openbaar maar we stellen er prijs op als U zich vooraf even aanmeldt bij Gertie Stallenberg via een mail naar:  gertie.stallenberg@maastricht.nl

U bent van harte welkom op een van de onderstaande vergaderingen in het jaar 2020 (van 19.00-21.00 uur). Als u ons wilt informeren over iets dat van belang kan zijn voor de adviescommissie CIMM, neem dan even kontakt op met gertie.stallenberg@maastricht.nl

-donderdagavond 16 januari  (niet openbaar)

-maandagavond 17 februari

-maandagavond 6 april

-maandagavond 18 mei

-maandagavond 29 juni

Zomerreces

-maandagavond 7 september

-maandagavond 26 oktober

-maandagavond 7 december

realisatie solide