Vanwege het Corona virus en de huidige lockdown worden tot nader order alle onderstaande vergaderingen van de adviescommissie CIMM alleen digitaal gehouden. We stellen iedereen in de gelegenheid om deze digitale vergaderingen bij te kunnen wonen. Als u dat wilt, stuurt u ons daarvoor een verzoek en wij sturen u dan de link om mee te kunnen kijken en luisteren. Overigens kunt u altijd op verzoek een verslag aanvragen van de laatst gehouden vergadering. Mail daarvoor naar gertie.stallenberg@maastricht.nl

U bent van harte welkom op een van de onderstaande vergaderingen in het eerste halfjaar van 2021 (van 19.00-21.00 uur). Als u ons wilt informeren over iets dat van belang kan zijn voor de adviescommissie CIMM, neem dan even kontakt met ons op.

-maandagavond 25 januari 2021

-maandagavond 8 maart 2021

-maandagavond 19 april 2021

-maandagavond 31 mei 2021

-maandagavond 12 juli 2021

Zomerreces

De data voor de tweede helft van 2021 worden later in het jaar bekend gemaakt

realisatie solide