U bent van harte welkom op een van onderstaande vergaderingen van 2021 (van 19.00-21.00 uur). Als u ons wilt informeren over iets dat van belang kan zijn voor de adviescommissie CIMM, neem dan even kontakt met ons op via ons mailadres te vinden onder "contact".

-maandagavond 25 januari 2021

-maandagavond 8 maart 2021

-maandagavond 19 april 2021

-maandagavond 31 mei 2021

-maandagavond 12 juli 2021

Zomerreces

Als data voor de tweede helft van 2021 staan vooralsnog de volgende vergaderingen gepland:

-maandagavond 20 september

-maandagavond 11 oktober

-maandagavond 22 november. Op deze avond zal waarschijnlijk geen reguliere vergadering plaatsvinden maar een openbaar symposium. Meer informatie hierover wordt later in het jaar bekend gemaakt. 

Als de corona-omstandigheden het toelaten zullen alle vergaderingen weer fysiek gehouden worden. De lokaties worden tijdig bekend gemaakt.

 

 

realisatie solide