Tenzij vooraf anders wordt meegedeeld, vergadert de adviescommissie CIMM in het nieuwe gemeentehuis aan het Mosae Forum, ingang Gubbelstraat. De vergaderingen zijn openbaar maar we stellen er prijs op als U zich vooraf even aanmeldt bij Gertie Stallenberg via een mail naar:  gertie.stallenberg@maastricht.nl

U bent van harte welkom op een van de volgende vergaderingen in het jaar 2019 (van 19.00-21.00 uur):

-maandagavond 14 januari 

-maandagavond 25 februari

-maandagavond 8 april

-maandagavond 13 mei

-maandagavond 1 juli

Zomerreces

-maandagavond 23 september

-maandagavond 28 oktober

-maandagavond 9 december

realisatie solide