12-04-2017

Onderstaand kunt u de al weer vierde nieuwsbrief lezen met gemeentelijke maatregelen ter voorkoming en vermindering van armoedeproblematiek. Zoals bekend ligt het percentage burgers dat rond of onder de armoedegrens leeft in Maastricht fors hoger dan het landelijke gemiddelde (16% versus 10%). Daar moet iets aan gedaan worden. Lees hier verder:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5205289/1/Nieuwsbrief%20A...

realisatie solide