Welkom !

op de website van de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht. CIMM is een door het College van B&W van Maastricht  aangestelde adviescommissie die gevraagd en ongevraagd, onafhankelijke adviezen geeft aan het College over allerlei zaken die te maken hebben met integratie, culturele diversiteit en internationalisatie. Wist U bijvoorbeeld dat er in Maastricht percentagegewijs meer mensen wonen met een niet-oorspronkelijk Nederlandse achtergrond dan gemiddeld in Nederland (26,5% tegenover totaal Nederland 20,8%)? Bijna een op de twaalf inwoners heeft tevens een oorspronkelijk niet-westerse achtergrond. Naast oorspronkelijke gastarbeiders en vluchtelingen met hun hier geboren en getogen nakomelingen of mensen die als partner hier gekomen zijn, levert ook de Universiteit van Maastricht als meest internationale universiteit van ons land, een belangrijke bijdrage aan culturele diversiteit met bijna acht duizend internationale studenten vanuit de hele wereld. En niet te vergeten de expats die hier soms voor langere tijd werken en wonen of zelfs voorgoed blijven.                                

De adviezen van de commissie CIMM ondersteunen altijd het gedachtegoed dat eenheid in verscheidenheid een samenleving rechtvaardig, gezond en vibrerend houdt. CIMM bestaat uit 13 leden met verschillende culturele achtergronden die achtmaal per jaar bij elkaar komen. Die vergaderingen zowel als de adviezen zijn openbaar. De adviezen over de laatste twee jaar zijn allemaal op deze website te lezen of op te vragen. Voor de allerlaatste discussies of ontwikkelingen kunt U ook even een kijkje nemen op onze facebookpagina "Diversiteit Maastricht". Heeft U vragen of opmerkingen, neem dan even contact met ons op. Misschien tot ziens!

realisatie solide