Van harte welkom !

op de website van de commissie Integratie en Mondialisering Maastricht. De CIMM is een door het College van B&W van Maastricht  in 2003 aangestelde adviescommissie die gevraagd en ongevraagd, onafhankelijke adviezen geeft aan het College over allerlei zaken die te maken hebben met diversiteit, inclusie, integratie en internationalisatie. Wist U bijvoorbeeld dat er in Maastricht percentagegewijs meer mensen wonen met een niet-oorspronkelijk Nederlandse achtergrond dan gemiddeld in Nederland (26,5% tegenover totaal Nederland 20,8%)? Bijna een op de tien Maastrichtse burgers heeft tevens een oorspronkelijk niet-westerse achtergrond. Naast arbeidsmigranten, vluchtelingen en statushouders met hun hier geboren en getogen nakomelingen of mensen die als partner hier naartoe gekomen zijn, levert ook de Universiteit van Maastricht als meest internationale universiteit van ons land, een belangrijke bijdrage aan culturele diversiteit met bijna acht duizend internationale studenten vanuit de hele wereld. En niet te vergeten de expats die hier soms voor langere tijd werken en wonen of zelfs voorgoed blijven.                                

De adviezen van de commissie CIMM ondersteunen het gedachtegoed dat diversiteit en inclusie in de meest ruime zin van het woord een samenleving rechtvaardig, gezond en vibrerend houdt. De CIMM bestaat uit 10 leden met verschillende culturele en religieuze achtergronden die zo`n achtmaal per jaar bij elkaar komen. Die vergaderingen zowel als de adviezen zijn openbaar. De adviezen over de laatste twee jaar zijn allemaal op deze website te lezen of op te vragen. Voor de allerlaatste discussies of ontwikkelingen kunt U ook een kijkje nemen op onze facebookpagina "Diversiteit Maastricht". Heeft U nog vragen of opmerkingen, neem dan even contact met ons op. U bent van harte welkom op een van onze vergaderingen maar laat het ons wel even vantevoren weten. Hopenlijk tot ziens!

realisatie solide