Nol Reverda, commissielid sinds 2008

Ik ben socioloog van beroep en sinds 2005 als lector van het lectoraat Sociale Integratie (CESRT) verbonden aan de Faculteit Sociale Studies van de Hogeschool Zuyd. In dat verband doe ik onderzoek naar de ontwikkelingen in het sociale domein. Vanaf 2009 ben ik tevens directeur van NEIMED, het Limburgse kenniscentrum over bevolkingsdaling en vergrijzing. Hier richt ik mij op onderzoek naar en kennisontwikkeling over de invloed van bevolkingsdaling en vergrijzing op de politieke, economische en sociaal-culturele kwaliteit van samenleven. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van het Journal of Social Intervention. Mijn kernthema`s zijn sociale integratie, samenlevingsopbouw, sociaal kapitaal en demografische krimp. 

 

Hashim Zeid, commissielid sinds 2004

Na mijn studies Elektrotechniek aan de Technische Universiteit in Bagdad en Elektro-telecommunicatie aan de Techische Universiteit te Delft ben ik nu werkzaam als technisch specialist en projectmanager bij Vodafone Nederland. Ik heb in verschillende landen in het Midden-Oosten, Europa en Amerika gewoond en gewerkt. Sinds 1995 woon ik in Maastricht. Hier wil ik mijn kennis en ervaring over culturele vraagstukken inzetten voor de lokale samenleving.

 

Abakoula Argalaless, commissielid sinds 2015

Ik ben getrouwd en een gelukkige vader van drie kinderen (een jongen en twee meisjes). Naast mijn werk bij een zonweringsbedrijf ben ik ook oprichter en voorzitter van de stichting Aman-Iman (Water is Leven) dat de levensomstandigheden van mensen in Niger wil verbeteren. Mijn hobbies zijn muziek (maken en lesgeven) waarbij ik met zowel beroemde als minder bekende Afrikaanse muzikanten op het podium heb gestaan, zwemmen, het geven van theeceremonies en verhalen vertellen en schrijven. Qua opleiding heb ik helaas onvoldoende kansen gehad maar ondanks dat spreek ik acht talen en ben ik zeer betrokken bij diverse politiek-maatschappelijke en culturele vraagstukken, vandaar mijn belangstelling voor de commisie CIMM.     

Esma Moustaid-Es-Sadki, commissielid sinds 2014

Ik ben in 1984 geboren in Marokko, het land waar mijn ouders vandaan komen, maar getogen in Nderland. Oorspronkelijk in de Overijsselse stad Enschede maar na mijn huwelijk ben ik in Maastricht komen wonen. Naast fulltime moeder zijn ben ik ook bezig met het afronden van mijn studie Nederlands Recht in Nijmegen.

 

Chris Leonards, commissielid sinds 2014

Ik ben sociaal-economisch historicus en sinds 1989 als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Binnen de Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen was ik tot voor kort onderwijsdirecteur van de MA opleiding "Globalisation and Development Studies" en doe ik historisch onderzoek naar transnationale discussies over sociale politiek, met name op het terrein van armoedeproblematiek, gevangenenzorg en huisvesting. In mijn werk heb ik veel met mondialisering, ontwikkeling, buitenlandse studenten en -stafleden van doen. Naast CIMM ben ik lid van de adviesraad van de Nederlandse afdeling van de "Society for International Development."  

 

 

Sarah Smeets, vice-voorzitter sinds 2019 en commissielid sinds 2009

Ik ben maatschappelijk werkster en afgestudeerd als natuurgeneeskundig therapeut. Als voorzitter van het Platform Mantelzorg Limburg vind ik het belangrijk dat multiculturele diversiteit breed wordt gedragen in de samenleving. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een situatie waarbij de lokale overheid hierover in dialoog blijft met alle burgers met het oog op ieders eigen verantwoordelijkheid en medezeggingschap. Mijn ervaring is dat Maastricht door de jaren heen steeds meer een multiculturele samenleving is geworden. De integratiegedachte is een positief uitgangspunt om iedereen binnen die multiculturele diversiteit de kans te geven deel te nemen aan alle sectoren en op elk niveau van de samenleving.

 

 

Boghos Tekeyan, commissielid sinds 2018

De integratie-vraagstukken in onze maatschappij hebben mij altijd  bezig gehouden, toegespitst op de strategische en operationele onderdelen. Ik zie mezelf als een bruggebouwer en bemiddelaar tussen de verschillende doelgroepen in onze samenleving. Vanuit mijn ambitie om een succesvolle integratie in onze samenleving te bewerkstelligen, ben ik mijn eigen onderneming "Vluchteling aan Zet" gestart. Hiermee probeer ik de mensen met immigratieachtergronden te ondersteunen bij hun ontwikkelingsproces richting zelfredzaamheid. Mijn voornaamste streven is om meerwaarde te leveren aan mijn medemens. Dit doe ik door de ander in zijn/haar eigen kracht te zetten om zo samen goed te presteren. Als men mij vraagt waarom ik lid ben geworden van de adviescommissie CIMM, dan is mijn antwoord "als Maastrichtse ondernemer zie ik dat er nog veel te doen is in onze stad wat betreft diversiteit en integratie. Hiervoor stel ik, als voormalig vluchteling, graag mijn expertise in het sociaal domein ter beschikking".

 

Sueli Brodin, commissielid sinds 2018

Ik ben in Brazilië geboren, met een Franse en Japanse achtergrond en heb in Brazilië, Pakistan, Japan, Frankrijk, de VS, en Israël gewoond, gestudeerd en gewerkt. Sinds 1994 woon ik in de regio Maastricht samen met mijn Nederlandse man en onze drie kinderen. Vanuit mijn eigen multiculturele achtergrond en internationale ervaring ben ik overtuigd van de voordelen van een gemeentelijk beleid dat pluriformiteit en diversiteit in de Maastrichtse samenleving bevordert. Dat komt ook overeen met het beleid van de internationale onderwijsinstellingen (Maastricht University, United Nations University-MERIT en Maastricht School of Management) waar ik werk als communicatiemedwerkster en waar ik dagelijks getuige ben van de voordelen van een breed perspectief op zowel globale als lokale problematiek en oplossingen. Naast mijn werk ben ik als vrijwilliger actief bij verschillende culturele en wetenschappelijke organisaties voor een breed Nederlands en international publiek (PechaKucha Maastricht, Stichting Eugene Dubois, Stichting Studium Generale). Ik ben blij dat ik mag helpen bij het ontwikkelen van een kwalitatief en effectief integratie- en mondialiseringsbeleid in Maastricht.

 

Ingeborg Wesdorp, commissielid sinds 2019

Geboren en getogen in het toen al multiculturele Rotterdam, heb ik altijd al interesse gehad in andere culturen. In Amsterdam heb ik daarom culturele antropologie gestudeerd. Sinds acht jaar woon ik nu in Maastricht. In het verleden heb ik onder andere bij Vluchtelingenwerk gewerkt en ben ik actief geweest in de lokale politiek. Momenteel werk ik in Maastricht-Oost als presentiewerker, een  vertrouwenspersoon voor mensen die met armoede en eenzaamheid te maken hebben. Hierbij kom ik met mensen van veel verschillende culturen in aanraking: van echte Sjengen tot vluchtelingen. Ik wil me inzetten tegen polarisatie en voor een samenleving waarin verschillende groepen ook echt samenleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realisatie solide