26-12-2020

 Dat zegt Raf Janssen in de laatste uitgave van de Nieuwsbrief Sociale Alliantie. Hij pleit daarom voor een "begrippenrevolutie".

Wij worden momenteel geconfronteerd met drie immense vraagstukken: een gezondheidscrisis vanwege het coronavirus, een klimaatcrisis en een economische crisis. Armoede en sociale ongelijkheid worden door deze crises vergroot. Het besef groeit dat de huidige samenlevingsorde onhoudbaar is. Tegelijk doen mensen en bewegingen die naar verandering streven de ervaring op dat de bestaande orde onveranderbaar is. Er zijn overeenkomsten met de situatie in de jaren 70-80 van de vorige eeuw. Toen kwamen overal in de samenleving nieuwe bewegingen rond arbeid en inkomen op. Die streefden naar een samenleving zonder armoede en ongelijkheid. Ze zijn stukgelopen op de taaiheid van bestaande structuren. Zolang we er niet in slagen een nieuwe inhoud te geven aan de basisbegrippen waarop de bestaande structuren stoelen, zal de onhoudbare samenlevingsorde toch onveranderbaar blijven en zullen armoede en sociale ongelijkheid toenemen. Raf Janssen pleit voor een begrippenrevolutie. Dat is volgens hem de enige weg om deze impasse te doorbreken.
realisatie solide